Giới thiệu

Giá cả: 850,000

ĐT Liên hệ: 0983879019

Thứ 2,4,6: Từ 17h Thứ 2,4,6: Từ 18h30 Thứ 3,5,CN: Từ 17h Thứ 3,5,CN: Từ 18h30 Thứ 7: Cả ngày Chủ nhật: Cả ngày Lớp các buổi trong tuần khi học viên có nhóm từ 5 người. Nhận đăng quảng cáo trên website Điểm học: ấp 4, xã Vị Tân, Tp Vị Thanh, Hậu Giang.

Giá cả: 850,000

ĐT Liên hệ: 0983879019

Thứ 2,4,6: Từ 17h Thứ 2,4,6: Từ 18h30 Thứ 3,5,CN: Từ 17h Thứ 3,5,CN: Từ 18h30 Thứ 7: Cả ngày Chủ nhật: Cả ngày Lớp các buổi trong tuần khi học viên có nhóm từ 5 người. Nhận đăng quảng cáo trên website Điểm học: ấp 4, xã Vị Tân, Tp Vị Thanh, Hậu Giang.