Lịch thi Tin học UD CNTT 12/2019 (dự kiến)

Chi tiết thông báo

  • Ngày thi: 29/12/2019
  • Giờ thi: 7:30 AM
  • Nơi thi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
  • Điện thoại trung tâm: 913344948
Lưu ý:

Thủ tục

Hồ sơ theo quy định gồm:

  1. Phiếu đăng ký dự thi
  2. 2 ảnh 4x6
  3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc khai sinh
  4. Bản sao chứng chỉ Tin học A hoặc B hoặc UD CNTT Cơ bản (nếu dự thi CNTT nâng cao)
  5. Lệ phí: theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang

Liên hệ: Mr Phương - 0913.344948<