Thông báo nhận hồ sơ thi Tin học ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao 25/10/2020

Chi tiết thông báo

  • Ngày thi: 25/10/2020
  • Giờ thi: 7:30
  • Nơi thi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
  • Điện thoại trung tâm: 0913344948
Lưu ý:

Nhận hồ sơ thi Tin học Cơ bản, Nâng cao (Chứng chỉ do sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang cấp)

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10/8/2020

2. Thời gian ôn tâp: Từ ngày ra thông báo đến 24/10/2020

3. Hồ sơ gồm:

  • Phiếu xét tuyển theo mẫu
  • Chứng minh nhân dân và khai sinh photo
  • Photo Chứng chỉ A, B hoặc Cơ bản (nếu dự thi nâng cao) có chứng thực
  • Lệ phí theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.

4. Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hậu Giang. Số 50, đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, Tp Vị Thanh, Hậu Giang.

Liên hệ: Mr Phương - 0913.344948; Email: lephuong@hgu.edu.vn