Nhận hồ sơ thi Tin học ứng dụng CNTT Cơ bản v

Chi tiết thông báo

  • Ngày thi: 07/12/2019
  • Giờ thi: 7:30 AM
  • Nơi thi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
  • Điện thoại trung tâm: 913344948
Lưu ý:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch